Villkor och bestämmelser

Genom att besöka vår webbplats och/eller genom att köpa något från oss samtycker du till att använda vår 'tjänst' och accepterar att vara bunden av följande allmänna villkor ('tjänstevillkor', 'villkor'), inklusive eventuella ytterligare villkor och policys som anges i detta dokument och/eller som finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Läs noggrant igenom dessa tjänstevillkor innan du går in på vår webbplats eller använder den för att göra inköp. Genom att få tillgång till eller använda en del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa tjänstevillkor. Om du inte godkänner samtliga villkor i detta avtal får du inte använda webbplatsen eller dess tjänster. Om dessa tjänstevillkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsad till dessa tjänstevillkor. Eventuell ny funktion eller verktyg som läggs till den nuvarande butiken omfattas också av tjänstevillkoren. Du kan granska den senaste versionen av tjänstevillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats när som helst. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för ändringar. Att fortsätta använda webbplatsen eller få tillgång till den efter att ändringar har publicerats utgör ett godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd för Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online e-handelsplattform som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster.

AVDELNING 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK

Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar du att du har uppnått ålder för myndighet i din hemstat eller provins eller att du har uppnått åldern för myndighet i din hemstat eller provins och gett oss samtycke att låta minderåriga beroende av dig använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål, och du får inte, genom användningen av tjänsten, bryta mot lagarna i din jurisdiktion, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar. Det är strängt förbjudet att överföra maskar, virus eller skadlig kod av något slag.

Brott mot eller överträdelse av något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av tjänsten.

AVDELNING 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

"Vi förbehåller oss rätten att neka service till vem som helst av vilken anledning som helst och när som helst. Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och inkludera (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att uppfylla tekniska krav för nätverk eller enheter. Kreditkortsinformationen är alltid krypterad under överföring över nätverken.

Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, sälja, sälja vidare eller exploatera någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller åtkomsten till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen via vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Rubrikerna som används i detta avtal är endast inkluderade av bekvämlighetsskäl och kommer inte att begränsa eller påverka dessa villkor på något sätt."

AVDELNING 3 - INFORMATIONENS NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

"Vi ansvarar inte om den information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och bör inte användas som enda grund för beslut utan att rådfråga primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. All användning av innehållet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi är inte skyldiga att uppdatera någon information på den. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats."

AVDELNING 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

"Priserna på våra produkter kan ändras utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller tredje part för ändringar, prisändringar, upphörande eller avbrott av tjänsten."

AVDELNING 5 - PRODUKTER

"Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan bara returneras eller bytas ut enligt vår returpolicy. Vi har ansträngt oss för att exakt visa färgerna och bilder på våra produkter i butiken. Vi kan inte garantera att din dataskärm kommer att visa produktfärgerna korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteter av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där sådana erbjudanden är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som du köper eller får kommer att uppfylla dina förväntningar eller att några fel i tjänsten kommer att korrigeras. Vi kommer att göra vårt bästa om du informerar oss om möjliga förbättringar vi kan göra.

SEKTION 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PARTER

"Vissa innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter.

Länkar till tredje parter på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje parter som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för granskning eller utvärdering av innehållet eller dess noggrannhet, och vi ger ingen garanti och kommer inte att ha något ansvar för något material eller någon annan tredje parts webbplats eller något annat material, produkt eller tjänst.

Vi är inte ansvariga för skador eller skador som uppstår som ett resultat av köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion i samband med tredje parts webbplatser. Var vänlig att noggrant läsa tredje parts policyer och praxis och säkerställa att du förstår dem innan du engagerar dig i någon transaktion. Klagomål, oro eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till den berörda tredje parten."

SEKTION 9 - ANVÄNDAR KOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA KOMMUNIKATIONER

"Om, på vår begäran, skickar du in vissa specifika insändningar (till exempel tävlingsbidrag) eller om, utan vår förfrågan, skickar du kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, vare sig det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt kallat "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda på annat sätt, på vilket medium som helst, de kommentarer du skickar till oss. Vi har ingen skyldighet (1) att hålla kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för kommentarer; eller (3) att svara på kommentarer. Vi kan, utan skyldighet, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser, efter eget gottfinnande, är olagligt, stötande, hotande, förtalande, pornografiskt, obsc...

SEKTION 10 - PERSONUPPGIFTER

"Överlämnande av personuppgifter genom butiken regleras av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy, besök [länk till sekretesspolicyn]."

SEKTION 11 - FEL, OCKERHETER OCH UNDERLÅTELSE

"Det kan hända att information på vår webbplats eller i tjänsten innehåller typografiska fel, ockerheter eller underlåtelser som kan omfatta produktsbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, ockerheter eller underlåtelser och att ändra eller uppdatera information eller att avbryta beställningar om informationen som ingår i tjänsten eller någon associerad webbplats är felaktig, när som helst och utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra någon information som ingår i tjänsten eller någon associerad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, om inte lagen kräver det. Ingen datum för uppdatering eller specifik uppdatering som tillämpas i tjänsten eller någon associerad webbplats ska anses indikera att någon information i tjänsten eller någon associerad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

SEKTION 12 - ANVÄNDARBETEENDE, FÖRBJUDETT ANVÄNDNING "Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är användningen av webbplatsen eller dess innehåll förbjuden: (a) för olagliga ändamål; (b) för att locka andra till att delta i olagliga handlingar eller aktiviteter; (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller förordningar; (d) för att kränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter från tredje parter; (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förolämpa, diskriminera eller på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att tillhandahålla falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller något annat skadligt kod som kan användas på ett sätt som kan påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) att samla eller spåra personlig information om andra; (i) att skicka skräppost, fiska, farm, föregiva, spindel, krypa eller skrapa; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktioner i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot förbjuden användning."

SEKTION 13 - FRISKRIVNING AV GARANTI; BEGRÄNSNING AV SKYLDIGHET "Vi ger inga garantier eller försäkringar om att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb eller säker.

Vi garanterar inte att resultat som kan erhållas från användning av tjänsten kommer att vara noggranna eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi kan ta bort tjänsten under obestämda perioder eller stänga tjänsten när som helst utan förvarning.

Du accepterar uttryckligen att din användning eller oförmåga att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls via tjänsten tillhandahålls (om inte annat anges av oss) "som de är" och "tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för försäljning, lämplighet för ett särskilt ändamål, hållbarhet, titel och icke-kränkning.

Under inga omständigheter kommer våra administratörer, direktörer, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare att vara ansvariga för några skador, förluster, påföljder, speciella eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, förlust av besparingar, förlust av data, kostnader för ersättning eller någon annan liknande skada, oavsett om det är baserat på avtal, förlust av...

SEKTION 14 - SKADELÖSHÅLLANDE "Du samtycker till att skadeslösa, försvara och hålla Steysy™, våra dotterbolag, dotterbolag, partners, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda oskyldiga från alla påståenden eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som en tredje part gör på grund av eller som ett resultat av din överträdelse av dessa användarvillkor eller de dokument de hänvisar till, eller din överträdelse av någon lag eller rättigheter från en tredje part."

SEKTION 16 - AVSLUTNING

Skyldigheter och ansvar för parterna som kontrakterats före utgångsdagen kommer att överleva upphörandet av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor förblir i kraft tills de avslutas av oss. Du kan avsluta användarvillkoren när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi, efter eget gottfinnande, inte följer eller misstänker att du inte har följt något villkor eller bestämmelse i dessa användarvillkor kan vi också avsluta detta avtal när som helst utan förvarning och du förblir ansvarig för alla belopp som förfaller fram till uppsägningsdatumet och/eller vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller en del av dem).

SEKTION 17 - LEVERANS "Vi förbehåller oss rätten att, i händelse av extraordinära och oförutsedda händelser som inte är kopplade till våra affärsbeslut, uppskatta längre leveranstider än de normala (15-20 arbetsdagar) för att göra leveransen av de inköpta produkterna eller tjänsterna. Vi kommer dock att kommunicera de uppskattade tiderna och det faktiska leveransdatumet så snart vi har fått avisering om den exakta dagen från transportören/leverantören."

SEKTION 18 - FULLSTÄNDIGT AVTAL "Att vi inte utövar eller verkställer någon rätt eller bestämmelse i användarvillkoren utgör inte ett avstående från denna rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla regler eller policyer som vi publicerar på webbplatsen eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till någon tidigare version av användarvillkoren).

Alla tvetydigheter i tolkningen av användarvillkoren ska inte gynna den redigerande parten."

SEKTION 19 - TILLÄMPLIG LAG "Dessa användarvillkor och alla avskilda avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster regleras och tolkas i enlighet med italiensk lag."

ARTIKEL 20 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEVILLKOR "Du kan alltid granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av användarvillkoren genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska om det finns några förändringar på vår webbplats. Fortsatt användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänst efter det att ändringar har publicerats utgör acceptans av de ändringarna."

SEKTION 21 - KONTAKTINFORMATION "Frågor om användarvillkoren bör skickas till info.adelinestore@gmail.com.